english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Алексей Димитров Стоев

АВТОБИОГРАФИЯ

Дата и място на раждане15.12.1952 г., град Пазарджик


  Образование и научни степени
 • 1970 г.средно образование
 • 1978 г.висше образование, магистър - Пловдивски университет “П. Хилендарски”, специалност – физика
 • 2002 г.доктор - Софийски университет

  Заемани длъжности
 • 1979 - 1984 г.физик в Народната астрономическа обсерватория и планетариум (НАОП) “Юрий Гагарин”, Стара Загора.
 • 1985 – 2005 г.директор на НАОП “Юрий Гагарин”, Стара Загора.

  Членство в Национални и Международни научни организации
 • 1980 – 2005 г.член на Съюза на физиците в България.
 • 1988 – 2005 г.член на Комисии № 41 (История на астрономията) и № 46 (Обучение по астрономия) на Международния астрономически съюз със седалище в Париж.
 • 1992 - 2005 г.председател на Съвета на директорите на Народните астрономически обсерватории и планетариуми в България.
 • 1993 – 2005 г.член–съучредител на Европейското дружество за астрономия в културата.
 • 1997 - 2005 г.член на Комисията по физико-химия на карста при Международния спелеоложки съюз със седалище в Париж.
 • 1999 – 2005 г.член–съучредител на Съюза на астрономите в България.

  Обществена дейност
 • 1980 – 2005 г.основател и ръководител на Групата за археоастрономически проучвания и експедиции (АПЕКС), Стара Загора.
 • 1985 – 2005 (1993) г.основател и председател на Спелеоклуб при ТД "Сърнена гора", Стара Загора.
 • 1991 - 2005 г.член на Управителния съвет на Българската федерация по спелеология.
 • 1993 – 2005 г.председател на Туристическо дружество “Сърнена гора”, Стара Загора.
 • 1999 - 2005 г.зам. председател на Българския туристически съюз.
 • 1991 – 2005 г.член на Управителния съвет на Българския туристически съюз.

Участие в национални и международни проявиУчастник и организатор на научно-изследователски експедиции в областта на спелеологията в България, Гърция, Чехия, Словакия, Албания, Куба, Русия, Македония, Полша, Румъния и др.
Участник и организатор на научно-изследователски експедиции в областта на астрономията и археоастрономията в България, Русия, Румъния, Турция, Македония, Украйна и др.
Участник и организатор на национални и международни научни симпозиуми и конференции в областта на астрономията и археоастрономията, физиката на карста и спелеологията.


Публикационна дейностНаучни трудове публикувани в България и в чужбина - над 250 бр.
Научно-популярни и есеистични публикации - над 150 бр.


Награди и отличияМедали и почетни грамоти от Софийски университет ”Климент Охридски”, Съюза на физиците в България и Българския туристически съюз