english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Ирина Шопова

АВТОБИОГРАФИЯ
 Ирина Шопова

Дата и месторождение8 март 1969 г., София


АдресИнститут по тракология
Българска академия на науките
ул. Московска 13
1000 София, България


    Образование
  • Средно (1983-1988), Английска езикова гимназия, София Специалност Преподавател по английски език
  • Висше (1988-1993), Софийски Университет "Св. Кл. Охридски" Специалност История със специализация по Стара история, Палеобалканистика и Тракология.
    Магистърска теза на тема: "Новооткрити епиграфски паметници от Мизия, Тракия и Македония (I-IV век)"
  • Нов Български Университет, София (1993-1996) Семестриално завършено второ висше по програма Антична религия и култура на Югоизточна Европа.

Преподавателски стаж, октомври 1996 – март 2001 Хоноруван асистент в НБУ, Департамент "Средиземноморски и източни изследвания".


Сегашна позиция Докторант в Института по тракология към БАН
Дисертация на тема: "Култът на Дионис в Долна Мизия и Тракия (I-III век) по епиграфски данни"


Член на Center International d'Etude de la Religion Grecque Antique;
Association Internationale d'Epigraphie Grecque et Latine;
Fondation pour le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae;
Fédération Internationale des Associations d'Etudes Classiques;
International Lychnological Association.