english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Пенка Влайкова Мъглова – Стоева, Ph.D.

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ
 Пенка Мъглова - Стоева

Научен сътрудник І степен Централна лаборатория по слънчево–земни въздействия "акад. Димитър Мишев" при Българска академия на науките, Филиал Стара Загора


Дата на раждане15 март 1954 г., Стара Загора


ПрофесияФизик


Образование Ph.D. – Доктор на науките по научната специалност 01.04.08: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Диплома N 27090, 26 март 2001
1992 – 1994 Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,
нститут за преквалификация на учителите “Анастасия Тошева”, Стара Загора,
Диплома за преквалификация N 1339, Рег.N 2322, 21.09.1994,
Квалификация: Учител по английски за основно и средно училище
1972-1976 Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,
Диплома N002412, Рег.N 4259, 10.11.1976
Квалификация: Магистър по физика и учител по физика и математика


ДисертацияСпектрометрия на праховия континуум и хидроксила в ултравиолета на Халеевата комета


Публикации109


    Работа
  • 1996 – 2004 г.научен сътрудник в Централна лаборатория по слънчево – земни въздействия при Българска академия на науките, Филиал Стара Загора, България
  • 1987 – 1996 г.научен сътрудник в Института за космически изследвания при Българска академия на науките, Международен ситуационен център, Стара Загора
  • 1983 – 1987 г.физик в Централна лаборатория за космически изследвания при Българска академия на науките, Международен ситуационен център, Стара Загора
  • 1976 – 1983 г.учител по физика в средно училище, Стара Загора

Н.с. д-р Пенка Мъглова (Стоева)Участва в обработката и интерпретацията на данни по проекта “Спътник България 1300”, в международния проект ВЕГА за изследване на Халеевата комета и в проекта ИНТЕРБОЛ за изучаване на магнитосферата на Земята; в договори с Министерството на образованието и науката, Национален фонд Научни изследвания, в предложение за Симпозиум на Международния Астрономически Съюз – Наблюдение на пълното Слънчево затъмнение през 2006 и пасажа на Меркурий през 2004 и в подготовка на проект по Шеста Рамкова Програма на Европейската комисия - FP6-2004-ACC-SSA-2 - Център за европейски измерения на Българските космически изследвания и технологии. Участва в колектив, разработил Метод и устройство за получаване на образцова равнояркостна повърхност, Авторско свидетелство No.44163/01.07.1987, удостоверение за изобретение с рег. No.80384/29.01.1990. Участва в организирането и провеждането на: експедиции за наблюдение на пълни слънчеви затъмнения през 1990 и 1999 година, Четвъртата Окфордска конференция по Археоастрономия – 1993, Международната работна среща “Климатът и палеоклиматът в пещерите – най-добрият запис на глобалните промени” и Осмата Национална конференция по спелеолгия Спелео’ 2002. Участва в редакцията на сборниците с докладите от 2 конференции и има 109 работи (32 по археоастрономия), публикувани в списания и сборници с доклади.


Награди Диплом за принос в чест на 40 годишнината от полета на Първия космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, 2001


Членство в научни организацииCOSPARМеждународен комитет за космически изследвания, SEACЕвропейско дружество за астрономия в културата u ICHAInter-union Commission for History of Astronomy, IAUInternational Astronomical Union and Division of History of Science of the International Union for History and Philosophy of Science, Съюз на учените в България, Съюз на физиците в България


Професионални интереси спектрометрия, кометни и планетни атмосфери, слънчева корона, археоастрономия и спелеология


Адрес Д-р Пенка Стоева
Ул. ген. Гурко № 47, ап. 6
6000 Стара Загора
БългарияТелефон +359 42 5 34 13