english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Валерия Фол

АВТОБИОГРАФИЯ
 Валерия Фол

Образование и титлиЗавършила Факултета по История в Софийския Университет със специалност Стара и средновековна история и втора специалност Философия (1976);
PhD по изкуствознание – Институт по изкуствознание – БАН (1986);
Ст. н. с. II ст. секция История на Института по тракология – БАН (1994);
Доцент в Нов български университет – София, Департамент Източни и средиземноморски изследвания


Изследователско полеАнтична история, култура и религия на Европейския югоизток (Гърция и Тракия) и Средиземноморието, Тракология, Приемственост и континуитет в Европейската култура между Античността и следващите исторически епохи, Историческа етнология.


Сегашна местоработаСт. н. с. по антична история и култура в секция История – Института по тракология, БАН; Доцент в НБУ – Департамент Източни и средиземноморски изследвания; Хоноруван доцент във Висшето специализирано училище по библиотекознание и информационни технологии – София.


Университетски курсовеИстория на Елада и Източното Средиземноморие; История на Българските земи в древността; История и поведенчески модели; Орфическа Тракия; Етносна култура и обредност; Древните светилища на Югоизточна Европа; Историческа етнология; Основни понятия в култорологията.

Научен ръководителна на Българо-турски летен университет “Странджа планина и нейната роля в преноса на цивилизации Изток – Запад”.
Ръководител на проект “Скално-изсечените свети места на траките и на останалите палеобалкански и древноанатолийски народи”.


Публикации
Монографии Скалата, конят и огънят. Ранна тракийска обредност. Аргес, София 1994 (на български);
Забравената светица. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”. София, 1996 (на български, резюме на френски език).
Автор на втори дял в Кукерът без маска (съвместно със Ст. Райчевски). Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София 1993 (на български, резюме на английски език).
Автор на първи дял в книгата Огън и музика (с Р. Нейкова). Издателство на БАН “Марин Дринов” & Тилиа, София 2000 (на български език, с резюме на английски език).
Автор на дяловете Lands and Peoples, The Thrace of the priest-kings, From crisis to tolerance in: Bulgaria. History retold in brief. Riva. Sofia, 1999, 20032.
Автор на главите Golden Power and Golden Death, Entering the Long-term History, Imagery and Idea, The Rock and the Fire in: Fol, Al. – Yordanov, K. – Porojanov, K. – Fol, V. Ancient Thrace. International Foundation Europa Antiqua & Institute of Thracology, Sofia, 2000.
Мегалитни и скални паметници в Древна Тракия. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” & Demax. София 2000.
La Thrace Antique: le silence parle. Comite National Europalia Bulgarie 2002. 2002. Sofia.

Други Автор на повече от 120 статии, студии и доклади на международни конференции, конгреси и семинари на български, английски, френски, немски езици; автор на сценарии (4) и консултант (2) за телевизионни научно-популярни филми; автор на концепции и научен ръководител на изложби; ръководител и участник в български и международни проекти върху различни аспекти на културно-историческото наследство.Публикувано CV Кой кой е в България - изд. 1998.