english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Институт по Тракология към Българска Академия на Науките
 Институт по Тракология

Институтът по тракология изследва и координира проучванията върху Древна Тракия и траките в контекста на палеобалканистиката, която изучава догръцките и негръцките съставки в древното Балканско и западно-малоазийско културно-историческо пространство. Институтът е единствената специализирана научна организация за проучване на древната история и култура на Траките и на взаимодействието им с други палеонароди в Югоизточна Европа и Мала Азия (дн. Турция, Гърция с Крит, България, Македония, Албания, Сърбия и Черна гора, Кипър, Молдова, Румъния, Украйна) до формирането на Византийската империя и на Първото българско царство (5 хил. пр. Хр. – 4-7 в.).

Инстититутът по тракология е постоянно седалище на Секретариата на Международния съвет по индоевропейски и траколожки изследвания (МСИТИ) още от създаването му. Международният съвет е главен организатор и координатор на световните конгреси по тракология. Досега са организирани 9 конгреса. Тази година, заради големите открития в областта на тракологията през последните години, в гр. Атина предсрочно ще се проведе Десетият (юбилеен) конгрес по тракология.

Институтът, съвместно със Секретариата на МСИТИ, ежегодно издава списанието Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies на всички европейски езици, с цел да запознае международната научна и културна общественост с достиженията на българската наука за древността и с публикациите на чуждестранни учени за български открития в областта на тракологията. Списанието се разпространява в най-големите световни научни библиотеки, както и по книгообмен.