english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Народна Астрономическа Обсерватория “Юрий Гагарин” - Стара Загора

6000 Стара Загора
ул. Цар Иван Шишман &;62
телефони: 042/64-31-83 и 042/5-81-98
факс: 042/64-31-83
e-mail: aogagarin@mbox.digsys.bg
Web Site: www.aogagarin.com

 Занятия в НАО

Първата в България астрономическа обсерватория от типа “народна” (пийпълз) е основана през 1961 г. и е открита с тържествена церемония на 26 февруари 1961 г. През 1974 г. част от материалната база, щата и финансирането е прехвърлена към новооснованата академична институция “Централна лаборатория по космически изследвания при БАН” (днес тази база е част от Централната лаборатория по слънчево-земни въздействия при БАН, Филиал Стара Загора).

В рамките на основната дейност на Обсерваторията през 1961 г. е основана Школата по астрономия за подготовка на астрономи-любители и наблюдатели на Изкуствени спътници на Земята (ИСЗ), Станция 1102 за наблюдения на ИСЗ, на 3 ноември 1978 г. – Планетариумът, произведен в Заводите “Карл Цайс”, Йена.

Основната дейност на Народната астрономическа обсерватория (НАО) се развива в три главни направления: обучение, популяризация на науката и научни изследвания в областта на астрономията, астрофизиката и космическите науки.

Обучението се извършва в рамките на Школата по астрономия и проблемните групи по следните тематики: Слънце и слънчева активност, планети от Слънчевата система, Луна, метеори, променливи звезди, наблюдения на редки астрономически явления, археоастрономия, решаване на задачи по астрономия.

В учебните зали на НАО, Стара Загора се провеждат специализирани лектории и наблюдения с ученици по астрономия, физика, география, химия, биология и космически науки, надграждащи техните знания в тези области на човешкото познание, получавани в средното училище.

Популяризацията на научни знания по астрономия, астрофизика, космически науки и постиженията на съвременната космонавтика се извършва в специално оборудвани зали и кабинети с помощта на мултимедийни системи и продукти, както и чрез реални наблюдения на небето и обектите от близкия и далечен Космос чрез телескопи и светоприемна апаратура.

Научните изследвания в НАО, Стара Загора, се провеждат в четири научни области:

  • изследване на активни хелиосферни процеси и обекти, физика на слънчево-земните взаимодействия;
  • наблюдения на редки астрономически явления: слънчеви и лунни затъмнения, пасажи на планети, окултации;
  • наблюдения на метеори;
  • археоастрономически изследвания на скално-изсечени паметници.

Обсерваторията разполага с извънградска Наблюдателна база на Старозагорските минерални бани. Там, както и по време на специално организирани летни лагер – школи в други части на страната, се провеждат основната част от наблюденията, за които се изисква чисто и тъмно небе.

В НАО, Стара Загора работят шестима човека, от които трима специалисти. Ежегодно в Школата по астрономия се обучават около 120 ученика от старозагорските училища, а учебните зали и наблюдателни площадки на Обсерваторията се посещава от около 25 000 човека.


Централна Лаборатория по Слънчево-Земни въздействия "акад. Димитър Мишев"
БАН, Филиал Стара Загора, www.stil.bas.bg.
 ЦЛСЗВ - БАН Стара Загора

Филиалът на ЦЛСЗВ – БАН в Стара Загора се основава на Първата в България Народна Астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин", създадена през 1961 година. Има голям опит в областта на спектрометричните и фотометрични изследвания. Основната специализация е в областта на изследване на атмосферата с оптични методи. Разработена е научна апаратура и са проведени научни изследвания по редица международни проекти, съвместно с научни институти от Русия, Франция, САЩ, Канада, Чехия, Полша, Индия и др. Четиринадесет уреда са разработени в Стара Загора, летели са в космоса и са работили успешно: на ракетите "Вертикал" и "Центавър", на спътниците Интеркосмос-19, Интеркосмос "България-1300", на орбиталните станции "Салют" и "Мир", на междупланетните станции "Вега" 1 и 2, на спътниците Активен, Апекс, Интербол, при орбиталните полети на Българските космонавти Георги Иванов – 1979г. и Александър Александров – 1988г.

Днес научният състав на Филиала работи по международни проекти заедно с Канада (Йоркски Университет, Торонто), Италия (Институт по атмосферни науки и климат, Болоня), Норвегия (обсерватория АЛОМАР) и Русия ( Институт по Слънчево-Земна Физика, Иркутск), свързани с изследване на взаимодействията Слънце – Слънчев вятър – магнитосфера – йоносфера – атмосфера, атмосферна динамика и съдържание на малки газови съставки.

Филиалът в Стара Загора е оборудван с телескоп – рефрактор Цайс-200/3000мм, спектрален прибор за измерване на температура САТИ за нощното светене на молекулния кислород О2 (8680.5 Å), зенитен фотометър с накланящи се филтри за нощното светене на атомарния кислород О (5577 Å и 6300 Å) и хидроксила ОН (8-3), UV-спектрометър за наблюдение на пълното съдържание на озон, Инструмента Газкод-БГ за измерване съдържанието на малки газови съставки и видео-спектрометрична система за измерване на директната слънчева радиация.

Научните резултати са представени на редица научни международни симпозиуми и са публикувани в специализирани научни списания като Nature, Adv. in Space Research, Acta Astronautica, Planetary and Space Science и др.

Постоянният състав на Филиала на ЦЛСЗВ – БАН в Стара Загора е 33 души, с 13 научни сътрудници, 6 от които доктори.