english
За проекта Новини Обекти Конференция Гости Връзки
За проекта
Международна фондация "Антична европа"

Международна фондация “Антична Европа” е неправителствена организация с идеална цел, създадена от учени в областта на античната история, археология и култура от различни европейски държави. Основният проект, реализиран от Фондацията, е организирането и провеждането на Осмия международен конгрес по тракология “Тракия и Егеида”, София-Ямбол, през месец септември 2000 г., както и публикуването на Актите на Конгреса в два тома. Друг текущ проект е регулярното издаване на Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies – орган на Международния съвет по индоевропейски и траколожки изследвания. Секретариат на Международния съвет е Институтът по тракология при БАН.

Към Фондацията е създадена Студентска асоциация, в която членуват студенти от различни университети. Целта е чрез организирането на лекции, водени от български и чуждестранни преподаватели, да се запознаят младите хора с най-новите постижения в областта на античната история, археология и култура. Фондацията подкрепя финансово участието на тези студенти в теренните експедиции и Летния Университет, организирани от Института по тракология, а също така насърчава изявите им в специализираните научни форуми.